uw plan

Leg je

besteedbaar

inkomen

eens

onder de loep

Uw persoonlijk financieel plan


Aan de hand van de aangeleverde gegevens van de persoonlijke situatie wordt een financieel overzicht samengesteld. Hierin wordt in duidelijke taal weergegeven wat het huidig besteedbaar inkomen is en hoe dit zich vermoedelijk zal ontwikkelen in de toekomst.

Hierdoor onstaat een reëel beeld of de financiële huishouding op orde is en blijft.

Ook wordt weergegeven wat de gevolgen op je besteedbaar inkomen zijn van vroegtijdig overlijden en arbeidsongeschiktheid. Dit alles in heldere overzichten, tabellen en grafieken.

Met de uitkomst van het besteedbaar inkomen kan ook een vergelijking met de NIBUD norm voor vergelijkbare gezinnen worden samengesteld


Inzicht  “bespaart”

Inventarisatie als basis

Door het vastleggen van uw klant – en risicoprofiel tezamen met uw wensen en behoeften in een persoonlijk financieel overzicht en het onderhouden en actualiseren van die gegevens met sociale- en fiscale wetgeving bieden wij u een kostenbesparing op al uw toekomstige financiële vraagstukken.

 

Advies op maat

Een goed advies waar u op kan vertrouwen dient onderbouwd te zijn. Dat vergt bij elke adviesvraag die u ons voorlegt een complete (verplichte) inventarisatie en analyse van uw vraagstuk.

Dat kost tijd …. Kostbare tijd die verloren gaat om u binnen korte tijd een goed onderbouwd en persoonlijk  advies te kunnen bieden op uw vraag.


Besparen op advieskosten

Relaties van proSolve financiële diensten met een abonnement Persoonlijk Financieel Overzicht besparen zich bij ieder financieel vraagstuk de verplichte inventarisatie- en analyse kosten.

En volgt u het advies op en dient er voor u bemiddeld te worden? Ook dan besparen wij tijd en kosten  bij het invullen van  aanvraagformulieren