kosten overzicht

Kosten overzicht

Het samenstellen van een persoonlijk financieel plan vergt in de opstart fase veel tijd.

De kracht vanuw persoonlijk plan ligt dan ook in het jaarlijks onderhoud.

Door het vereenvoudigen van het aanleveren van de benodigde eerste informatie middels 

eenvoudig in te vullen webformulieren besparen we veel tijd en dus ook voor u veel kosten.

BASIS inzicht

Inkomen nu en later


Voor het inzicht van uw besteedbaar inkomen Nu en later bijvoorbeeld uw pensioen.

éénmalig 

€ 275,=

jaarlijks

€   95,=

Onderhoud


Het jaarlijks onderhoud van uw Persoonlijk overzicht en het aanpassen daarvan bij wijzigingen doen we jaarlijks na het verzorgen van uw belastingaangifte.